R esidency

Atamian Hovsepian Curatorial Practice (AHCP) is pleased to announce a unique residency program for Armenian artists living and working in Armenia. For the first iteration of the program, AHCP has chosen the Ashot Johannissyan Research Institute in Humanities as a partner in this exciting new venture. 

 

The residency lasts eight weeks in total. The first two weeks in New York City are designed to give Armenian artists an opportunity to experience the New York art scene, and to network with artists and other professionals in the field. Upon returning to Armenia, the artist will continue the residency for six more weeks with the Johannissyan Institute. During this time the artist may create new work, conduct  research, or focus on other related projects. 

The selected artist will receive airfare, housing in NYC, and a weekly stipend. Residency organizers will facilitate visits to museums, galleries, artist studios, art fairs, lectures, and other art-related events. 

 

The residency is unprecedented in its scope and reach in targeting Armenian artists, and we hope to welcome the first resident in NYC in the Spring of 2023.

 

Application deadline is November 25, 2022

Residency Dates:

 • Two weeks in April-May of 2023 in New York City. 

 • Six weeks in Yerevan in May-June. Exact dates TBD.

                    

Residency Requirements:

 • The selected artist is responsible for obtaining a US visa. All necessary supporting documents will be provided by AHCP. The US visa application fee may be reimbursed after the completion of the program. 

 • The selected artist shall donate one artwork to AHCP to help defray the costs of future residencies.

 • In Armenia, the artist will be expected to present their work and/or impressions from the New York trip to the public at an event organized by the Johannissyan Institute.

 

What to Submit:

 • A portfolio of your most recent and representative work or a website link; 

 • An Artist Statement;

 • A Biography or CV;

 • A short, one-page cover letter explaining what the applicant would like to accomplish during this residency.

 

Selection Process: 

 • An international committee of art historians, curators, artists, and other cultural professionals will select one artist per residency cycle.  

 • The selected artist for the Spring 2023 residency will be notified by December 20, 2022. 

Ադամյան-Հովսեփյան կուրատորական պրակտիկան (ԱՀԿՊ) ուրախ է ներկայացնելու Հայաստանում աշխատող և ապրող արվեստագետների համար նախատեսված իր ութշաբաթյա ռեզիդենսի ծրագիրը։ Ծրագրի՝ 2023 թվականին մեկնարկող առաջին փուլում ԱՀԿՊ-ն համագործակցում է Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտի հետ։ 

 

Արվեստի ռեզիդենսին հնարավորություն կտա Հայաստանյան արվեստագետներին փորձառել Նյու Յորքի արվեստի դաշտն ու երկու շաբաթ տևողությամբ այցի ընթացքում շփվել այլ արվեստագետների հետ։  Հայաստան վերադարձին մասնակիցը ծրագրի մնացյալ վեց շաբաթը կշարունակի Հովհաննիսյան ինստիտուտում։ Այս ընթացքում արվեստագետը կարող է ստեղծագործել, կենտրոնանալ հետազոտական պրոցեսի կամ այլ հարակից աշխատանքի վրա։ 

 

Ծրագիրը հոգում է ընտրված արվեստագետի ճանապարհածախսը, Նյու Յորքում նրա կեցությունը, ինչպես նաև տրամադրում է օրապահիկ։ Մասնակից արվեստագետը կայցելելի թանգարաններ, ցուցասրահներ, արվեստանոցներ, արվեստի տոնավաճառներ, բանախոսություններ և այլ արվեստային միջոցառումների։  

 

Հաշվի առնելով ռեզիդենսի ծրագրի ընդլայն շրջանակն ու հատկապես հայաստանցի արվեստագետների համար նախատեսված լինելը՝ այն աննախադեպ է, և մենք հույս ունենք 2023 թվականի գարնանը Նյու Յորքում հյուրընկալել ծրագրի առաջին արվեստագետին։  

 

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը. նոյեմբեր 25, 2022

 

Ռեզիդենսիի ժամանակացույցը 

 • 2023-ի ապրիլ-մայիսին երկու շաբաթ Նյու Յորքում

 • Մայիս-հունիսին վեց շաբաթ Երևանում (հստակ ամսաթվերը կքննարկվեն անհատապես)

 

Ռեզիդենսիի պայմանները

 • Ընտրված արվեստագետը պետք է ստանա ԱՄՆ վիզա։ Գործընթացը խթանող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը կտրամադրի ԱՀԿՊ-ն։ Վիզայի դիմումի վճարը կարող է փոխհատուցվել ծրագրի ավարտից հետո։ 

 • Ընտրված արվեստագետը պետք է մեկ գործ նվիրի ԱՀԿՊ-ին՝ օգնելու թեթևացնել ապագա ռեզիդենսիների ծախսերը։ 

 • Հայաստանում արվեստագետից ակնկալվում է հանրության հետ կիսվել իր ընթացիկ գործից կամ նյույորքյան ճամփորդության տպավորություններից Հովհաննիսյան ինստիտուտի կազմակերպած միջոցառման ընթացքում։ 

Դիմելու համար ներկայացնել 

 • Արվեստագետի վերջին և առավել կենտրոնական աշխատանքերի պորտֆոլիո կամ կայքի հասցե

 • Արվեստագետի գործի ընդհանուր հետագիծն ու հայեցակարգը ներկայացնող կարճ տեքստ

 • Կենսագրություն կամ CV

 • Ժյուրիին ուղղված նամակ, որտեղ դիմողը կներկայացնի ռեզիդենսիից իր  ակնկալիքները:

 

Ընտրությունը

 • Արվեստաբաններից, համադրողներից, արվեստագետներից ու մշակութային գործիչներից կազմված միջազգային հանձնաժողովը կքննի հայտերն ու կընտրի մեկ արվեստագետի: 

 • 2023 թվականի ռեզիդենսիի համար ընտրված արվեստագետը կտեղեկացվի մինչև 2022 թ.-ի դեկտեմբերի 20-ը: